Γρηγορίου Λαμπράκη 122
Πειραιάς 18532
Τηλ: 210 4142620
Πληροφορίες: akalpo@unipi.gr
Τεχνική υποστήριξη:it-kepp@unipi.gr
122 Gr. Lambraki
18532 Pireaus
Phone: +30 210 4142642
Informations: akalpo@unipi.gr
Technical support:it-kepp@unipi.gr