Κ.Ε.Π.Π. - Πληρωμή Διδάκτρων και Υπηρεσιών

➥ Στοιχεία πληρωμής (Βήμα: 1/3)

Επιλέξτε την κατηγορία και το είδος της πληρωμής που σας ενδιαφέρει και εισάγετε το Α.Φ.Μ. σας, το ονοματεπώνυμο σας και το ποσό.

Στη συνέχεια επιλέξτε την τράπεζα μέσω της οποίας θέλετε να γίνει η πληρωμή.

Κατηγορία
Πληρωμή
Α.Φ.Μ.
Χώρα
Ονοματεπώνυμο
Ποσό

Επιλέξτε τράπεζα