Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Κ.Ε.Π.Π.

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ) αναγνωρίζει την στρατηγική σημασία της προστασίας των πληροφοριών και των συστημάτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που διαχειρίζεται και ταυτόχρονα να επιτύχει τους βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους στόχους του.

Το ΚΕΠΠ αναγνωρίζει την κρισιμότητα των πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων στην εκτέλεση των λειτουργιών του και θεσπίζει Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών η οποία αποτελεί το πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων που διαχειρίζεται, παρέχοντας καθοδήγηση σε σχέση με τον τρόπο οργάνωσης και επεξεργασίας των πληροφοριών... Ενημερωθείτε για την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Πληκτρολογήστε τα στοιχεία εισόδου